Arhitekturno projektiranje

V podjetju Hiša arhitekture za vas izdelamo vse vrste projektne dokumentacije za objekte visoke gradnje kot so:

» enostanovanjski in večstanovanjski objekti
» poslovni in javni objekti
» gospodarski in industrijski objekti
» nadzidave in prizidave objektov, rekonstrukcije oz. prenove objektov
» spremembe namembnosti objektov ter legalizacije

Projektno dokumentacijo pripravimo v skladu z veljavno zakonodajo in za vas vodimo celoten postopek pridobivanja potrebnih projektnih pogojev in soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektiramo objekte vseh vrst gradnje kot so npr: nizko-energetske in pasivne stavbe, klasične ali montažne stavbe.

Od vaše ideje do realizacije projekta

IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA (IDZ)

Idejna zasnova projekta vključuje načrt arhitekture s prikazom priključkov na javno infrastrukturo in je podlaga za pridobitev predpisanih projektnih pogojev oziroma mnenj/soglasij pristojnih mnenjedajalcev.

PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD)

Projekt je namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja na način da bo v največji možni meri izpolnjeval potrebe investitorja in bo skladen z veljavnimi tehničnimi in gradbenimi predpisi, prostorskimi akti, mnenji/soglasji.

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Projekt je namenjen za izvedbo gradnje, ki vsebuje vse bistvene načrte, ki so potrebni za graditev objektov; načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt strojne opreme… Služi tudi pridobivanju različnih ponudb od izvajalcev gradbeno-obrtniških del.

PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)

Po predpisih o evidentiranju zgrajenih objektov je potrebno pripraviti Projekt izvedenih del, ki služi kot podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Stopite v stik z nami

Polja označena z zvezdico so obvezna!

      Strinjam se, da Hiša Arhitekture hrani osebne podatke na obrazcu za notranjo uporabo in komunikacijo za namene predložene zahteve.


    GOR